(placeholder)

Thor Fagerkvist-stipendiet


Konstföreningens största och mest prestigefyllda stipendium är Thor Fagerkvists konstnärsstipendium. Den 2 augusti 1965 informerades Värmlands Konstförening om syskonen Fagerkvists testamente, som hade skrivits redan 21 augusti 1948. Thor, Frida och Hilda Fagerkvist testamenterade all sin egendom, såväl fast som lös, till Värmlands Konstförening. Thor Fagerkvist hade dött 1960 och hans syster Frida några år senare.


Ur testamentet: "Konstföreningen skall förvalta egendomen som stipendiefond och låta någon Värmlandskonstnär bo och arbeta på fastigheten Godmansro, Dammhyttan".


Fastigheten såldes senare och donationen omvandlades till ren stipendieverksamhet i form av pengar. Den förste som fick ta emot stipendiet 1984 var konstnären Ingemar Lööf, Kristinehamn.

Stipendiesumman är nu på 30 000 kronor och delas ofta på två konstnärer.


Detta stipendium går inte att söka. Stipendiaterna utses av föreningens styrelse bland medlemmarna i Värmlands Konstnärsförbund.


Den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Thor Fagerkvist har överlåtits på Värmlands Museum.

Motivering till stipendiet, 2014


"Karin, du är en otraditionell Thor Fagerkvist-stipendiat så till vida att ditt konstnärskap inte sträcker sig över ett långt liv. Styrelsen har följt dina utställningar över tid och sett hur din utveckling har tagit allt fastare form, det har blivit ett allt tydligare eget bildspråk, djärvare.

Själv har du uttryckt att du är nästintill egotrippad i den bemärkelsen att du går in i dina bilder och färger som en paus från övriga livet. Du har också allt eftersom känt att producerandet inte måste vara primärt när du har utrymme för skapande, utan att bilder kan växa fram även utanför duken.

I dina senaste års utställningar har du släppt fram ett berörande uttryckssätt som vi vill uppmärksamma med ett Thor Fagerkvist-stipendium."

(c) www.karinfastaronsson.se


Värmlands Konstförening utser oftast stipendiet till två personer.

Därmed fick jag äran att dela stipendiet med Lars-Uno Ericson, Arvika.